Toimetuskolleegium

Väljaandja: Akadeemiline Põllumajanduse Selts 
Aadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1
E-post:
www: http://aps.emu.ee, http://agrt.emu.ee 
Peatoimetaja
Alo Tänavots Eesti Maaülikool
Toimetajad
Maarika Alaru Eesti Maaülikool
David Arney Eesti Maaülikool
Tanel Kaart Eesti Maaülikool
Marko Kass Eesti Maaülikool
Evelin Loit Eesti Maaülikool
Toomas Orro Eesti Maaülikool
Oliver Sada Eesti Maaülikool
Ants-Hannes Viira Eesti Maaülikool
Rahvusvaheline toimetuskolleegium
Berit Bangoura Leipzigi Ülikool, Parasitoloogia Instituut, Saksamaa
Ants Bender Eesti Taimekasvatuse Instituut
Gunita Deksne Toiduohutuse, loomatervise ja keskkonnainstituut - "BIOR", Läti
Margareta Emanuelson Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool
Martti Esala Soome Looduslike Ressursside Instituut, Luke
Marek Gaworski Varssavi Maaülikool
Csaba Jansik Soome Looduslike Ressursside Instituut, Luke
Aleksandrs Jemeljanovs Läti Põllumajandusülikool
Olav Kärt Eesti Maaülikool
Hussain Omed  Bangori Ülikool, Suurbritannia
Sven Peets Harper Adamsi Ülikool, Suurbritannia
Pirjo Peltonen-Sainio Soome Looduslike Ressursside Instituut, Luke
Jan Philipsson Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool
Vidmantas Pileckas Leedu Terviseteaduste Ülikool
Jaan Praks Eesti Maaülikool
Baiba Rivza Läti Põllumajandusülikool
Mart Sõrg Tartu Ülikool
Rein Viiralt Eesti Maaülikool

 
Agraarteaduses avaldatud teaduspublikatsioonid on retsenseeritud

 

Viimati muudetud: 31. 03. 2017, 15:02

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook