1995 * VI * 1

SISUKORD

O. Saveli. Põllutöökoja (maamajanduskoja) loomisest ... 3
Ü. Oll. Eestikeelse põllumajandusliku kõrghariduse lätetel ... 6
J. Kuum. Seitsekümmend viis aastat Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna asutamisest ... 7
M. Karelson. Agronoomiaüliõpilaste õpetamisest Eesti rahvusülikoolis ... 12

TEADUSTÖÖD
A. Paas. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. II. Leet-gleimullad ... 22
K. Annuk. Ühe- ja mitmeliigilistena rajatud heintaimikute saagi ja selle botaanilise koosseisu dünaamika pikemaperioodilise niitelise kasutamise tingimustes ... 31
A. Ilus, E. Hellenurme, H. Kaldmäe, V. Karis, E. Pedak, M. Vadi. Rasvarikka rapsikoogi ja rapsiõli kasutamine veiste söötmisel ... 49
O. Kärt, V. Sikk. Veiserasva ja rapsiõli söötmise mõju lehmade piima-, piimarasva- ning piimavalgutoodangule laktatsiooni algul ... 70

LÜHIÜLEVAATED
R. Lillak. Lutserni heintaimiku botaanilise koosseisu, fütomassi ja kvaliteedi formeerumine sõltuvalt niitmissagedusest ja ilmastiku tingimustest ... 81

MÕTTEVAHETUS
R. Teinberg. Põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine ... 85

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll. Maareform ja Theodor Pool. 2. Maaseaduse teine ja kolmas lugemine ning vastuvõtmine ... 89

REFERAADID 108

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 117
Konverentsid ja seminarid ... 118

JUUBELID 119

MÄLESTUSPÄEVAD 124 

Parandus “Agraarteaduses”, 1994, nr. 3 (lk. 361) on Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uue liikme õige kirjapilt: Dembovski, Ivar-Roman. Vabandame!