Lühiülevaated

1. Lillak,  R. Lutserni heintaimiku botaanilise koosseisu, fütomassi ja kvaliteedi formeerumine sõltuvalt niitmissagedusest ja ilmastiku tingimustest 1995 1 81…84
2. Priilinn,  O., Enno,  T., Küüts,  H., Peuaša,  H. Geneetilised ressursid nisu adapteerivas aretuses 1996 1 84…89