Sissejuhatavad kirjutised

1. Saveli, O. Lugupeetud lugeja 1990 1 3
2. Kuum, J. Akadeemiline Põllumajanduslik Selts (APS) 1920…1940 1990 1 4…5
3. Oll, Ü. Eesti Põllumajandusteadlaste Ühisusest kaasaegse Akadeemilise Põllumajanduse Seltsini 1990 1 6…9
4. Karelson, M. “Agronoomia” 1920…1940 1990 1 9…18
5. Tamm, M. Evitus- ja nõuandetegevuse organisatsiooni arendamisest põllumajanduses 1990 2 147…163
6. Karelson, M. Põllumajanduse osatähtsus Eesti Vabariigi väliskaubanduses 1990 2 163…167
7. Sirendi, A. Püha ja puutumatu omand 1990 3 275…282
8. Oll, Ü. Sada aastat Eestimaa teenekaima põllumehe Theodor Pooli sünnist 1990 4 383
9. Oll, Ü. Noor Pool 1990 4 384…405
10. Oll, Ü. Sada aastat Jaan Metsa sünnist 1991 1 4
11. Kotkas, H. Jaan Metsa elust ja tööst 1991 1 4…8
12. Kärt, O. Põllumajandusteaduse olukorrast ja perspektiividest 1991 1 8…12
13. Saveli, O. Kõrgkoolitusest põllumajanduses 1991 2 123…128
14. Kuum, J. Põllumajandusteadlaste ettevalmistamisest Tartu Ülikoolis 1991 2 128…133
15. Ratt, A. Kas Eestisse oma suhkrutööstus 1991 3 223…231
16. Kavak, H. Sada aastat tori hobuse aretaja Mihkel Ilmjärve sünnist 1991 4 336…338
17. Maripuu, I. Tori hobusekasvanduse rajamisest on möödunud 135 aastat 1991 4 338…344
18. Oll, Ü., Juske, A. Tõlla talu ja selle peremehed Hans Meltsased 1992 1/2 4…14
19. Järvesoo, E. Professor Leo Rinne sajandaks sünniaastapäevaks 1992 3 132…153
20. Oll, Ü., Tealane, H. Kakssada aastat Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi asutamisest 1992 4 255…260
21. Juske, A., Sepp, M., Sihver, Ü. Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi maaparandusalasest tegevusest 1992 4 260…263
22. Annuk, K. Nõmmikul asunud Sordiaretusjaamast 1992 4 263…266
23. Priilinn, O. Johan Eichfeld – 100 1993 1 6…9
24. Toomre, R. Akadeemik J.Eichfeldi osast Eesti põllumajandusteaduse ja põllumajanduse arendamisel 1993 1 10…15
25. Keevallik, E. Akadeemik J.Eichfeld loomakasvatuse arendajana 1993 1 15…18
26. Kask, K. Akadeemik J.Eichfeld sordiaretajana 1993 1 18…19
27. Eslon, J., Palk, J., Jaama, E. Mälestuskilde akadeemik J.Eichfeldist 1993 1 20…22
28. Ratt, A. Eestis tuleks kasvatada õlitaimi 1993 2 115…121
29. Metsa, H., Piho, H., Sukamägi, A. Eesti põllumajanduse aktuaalseid probleeme 1993 3 225…235
30. Järvesoo, E. Põllumajandus Riia Polütehnilises Instituudis 1863…1919 1993 4 331…342
31. Karelson, M. Sada aastat akadeemik Alexander Theodor von Middendorffi surmast 1994 1 4…10
32. Oll, Ü. Põllumajanduslikud katseasutused ja kõrgkool ajaloolises ja kaasaegses asetuses 1994 2 139…144
33. Vain, T. Põllumajanduslikud katsejaamad kaasaegses asetuses 1994 2 145…148
34. Liidak, K. Eesti rahvuslik ideoloogia ja maa selle alusena 1994 3 251…258
35. Oll, Ü. Maareform ja Th.Pool 1. Maaseaduse ettevalmistamine ja selle esimene lugemine Asutavas Kogus 1994 4 381…390
36. Saveli, O. Põllutöökoja (maamajanduskoja) loomisest 1995 1 3…5
37. Oll, Ü. Eestikeelse põllumajandusliku kõrghariduse lätetel 1995 1 6
38. Kuum, J. Seitsekümmend viis aastat Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna asutamisest 1995 1 7…11
39. Karelson, M. Agronoomiaüliõpilaste õpetamisest Eesti rahvusülikoolis 1995 1 12…21
40. Lepajõe, J. 150 aastat Sangaste krahvi Fr. v. Bergi sünnist 1995 2 132…137
41. Saveli, O. Lühiülevaade Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi viimaste aastate tegevusest 1995 3 243…247
42. Karelson, M. Lehekülgi APS-i ajaloost 1995 3 248…256
43. Kerner, Ü., Masso, V., Metsa, H., Piho, H., Sukamägi, A. Maast, selle kasutamisest ja omandiõiguse taastamisest 1995 4 381…392
44. Jürima, A. Põllumajanduse saavutused ja lähemad ülesanded 1996 1 3…11
45. Loko, V. Eesti põllumajandus teel Euroopa Liitu 1996 2 129…132
46. Ratt, A. Põllumajanduspoliitika edaspidised sihtjooned ja abinõud tootmise intensiivistamiseks 1996 2 133…136
47. Liidak, K. Kas tunned maad? 1996 3 229…232
48. Lepajõe, J. Tõnis Kindi noorus ja tegevus Eestis kuni 1944. aasta sügiseni 1996 4 330…333
49. Oll, Ü., Annuk, K. Tõnis Kindi tegevus pärast Eestist lahkumist 1996 4 334…337
50. Karelson, M. Põllutöökoda Eesti Vabariigis 1996 4 338…341
51. Karelson, M. Eesti põllumajandusest sõnas ja arvudes 1997 1 3…27
52. Kuum, J. Kodumajandus Eestis 1997 2 141…150
53. Saveli, O. Piimatootmise majanduslikkus Eestis 1997 2 151…156
54. Kasesalu, H. 75 aastat Järvselja Õppe- ja Katsemajandit 1997 3 207…213
55. Kuum, J. 70 aastat põllumajandussaateid Eesti Raadios 1997 3 214…216
56. Kanal, A. Prof. Hans Nõmmiku panus mullakeemia arendamisse 1998 2 96…103
57. Karelson, M. Eesti Aleksandrikool – 110. Põllumajandushariduse kujunemise algusajast 1998 3 165…168
58. Kuum, J. Vanemate külade nimedest 1998 3 169…171
59. Saveli, O. Piima tootmine ja töötlemine on probleemiks 1998 4 253…257
60. Leetsar, J. Eesti piimamajanduse allakäigu lugu 1999 1 3…8
61. Kask, R. 102 aastat Alfred Lillema sünnist 1999 3 173…180
62. Kuum, J. Eesti muistsetest sugukonnakülade ja inimeste nimedest 1999 3 181…183
63. Karelson, M. Rahvuslik maaeluideoloog Eesti Vabariigi põllumajanduses. Kaarel Liidak – 110 1999 4 233…240
64. Karelson, M. Võimu ja maaomandiõiguse seosest Eesti põllumajanduses 1999 4 241…255
65. Kuum, J. Vanade eestlaste muinasusund ja põllumajandus 1999 4 256…260
66. Annuk, K. Taimekasvatuslikust katsetegevusest Eestimaal ja Põhja-Liivimaal XIX sajandil ja XX sajandi kahel esimesel aastakümnel. 1. 2000 1 3…10
67. Karelson, M. Ununev maaparanduse ja sookultuuri kool. Dr. agr. prof. Enn Terasmäe – 100 2000 1 11…15
68. Lillak, R. Lühiülevaade Eesti põllumajandusliku haridus- ja teadustöö arengust kuni 1940. aastani 2000 1 16…21
69. Tullus, H. Põllumajandusmaade metsastamine ja metsastumine 2000 1 22…27
70. Annuk, K. Taimekasvatuslikust katsetegevusest Eestimaal ja Põhja-Liivimaal XIX sajandil ja XX sajandi kahel esimesel aastakümnel. 2. 2000 2 99…110
71. Kuum, J. Eesti maaideolooge 2000 2 111…116
72. Turbas, E. Muldade lupjamise mõtte ja lupjamistööde arengust Eestis 2000 2 117…131
73. Annuk, K. Taimekasvatuslikust katsetegevusest Eestimaal ja Põhja-Liivimaal XIX sajandil ja XX sajandi kahel esimesel aastakümnel. 3. 2000 3 193…199
74. Annuk, K. Taimekasvatuslikust katsetegevusest Eestimaal ja Põhja-Liivimaal XIX sajandil ja XX sajandi kahel esimesel aastakümnel. 4. 2000 4 265…274
75. Kuum, J. 130 aastat (1870…2000) aianduse ja mesinduse seltse Tartus 2000 4 275…279