Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.


Toomas Kramarenko1,2, Kadrin Meremäe1, Jelena Sõgel3, Maiu Kuningas2, Annika Vilem2, Liidia Häkkinen2, Mihkel Mäesaar2, Terje Elias1, Mati Roasto1
ESCHERICHIA COLI O157:H7 ESINEMINE EESTI PIIMAFARMIDES JA VEISELIHA TOOTMISE AHELAS AASTATEL 2005–2014
In Press
Abstract
OCCURENCE OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 IN ESTONIAN DAIRY FARMS AND BEEF PRODUCTION CHAIN IN 2005–2014
Toomas Kramarenko1,2, Kadrin Meremäe1, Jelena Sõgel3, Maiu Kuningas2, Annika Vilem2, Liidia Häkkinen2, Mihkel Mäesaar2, Terje Elias1, Mati Roasto1

1Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Fr. R. Kreutzwaldi 56/3, 51014 Tartu, Estonia
2
Estonian Veterinary and Food Laboratory, Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
3
The Veterinary and Food Board, Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia

Escherichia coli O157:H7 human infections are mostly associated with consumption of raw or undercooked beef and raw milk. Ruminants, especially cattle are the main reservoir of the pathogen. The main aim of the present study was to evaluate the occurrence of E. coli O157:H7 in cattle dairy farm and beef production level in Estonia. It was found that E. coli O157:H7 is present at both dairy farm and slaughterhouse level. The occurrence of the pathogen at Estonian dairy farm level was 1.2% from 1312 cattle's sampled. At slaughterhouse level 744 hide swabs were taken from which 30 (4.0%) were positive to E. coli O157:H7. Both stx1 and stx2 genes were determined from isolates and often the combination of both genes was found to be present. Minimal inhibitory concentration was determined for 30 E. coli O157:H7 isolates which revealed 26.7% of multiresistance isolates. In 2009–2010 in total of 188 beef samples were analysed, which all were negative for O157:H7.
Keywords: Escherichia coli O157: H7, cattle, STEC serogroups, virulence markers, drug resistance.
Source: Agraarteadus, 2018, 29(2):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.18.09

Print

HOW TO CITE
Toomas Kramarenko, Kadrin Meremäe, Jelena Sõgel, Maiu Kuningas, Annika Vilem, Liidia Häkkinen, Mihkel Mäesaar, Terje Elias, Mati Roasto 2018. Eserichia coli O157:H7 esinemine Eesti piimafarmides ja veiseliha tootmise ahelas aastatel 2005–2014. Agraarteadus, 29(2):Avaldamisel. doi: 10.15159/jas.18.09
Toomas Kramarenko, Kadrin Meremäe, Jelena Sõgel, Maiu Kuningas, Annika Vilem, Liidia Häkkinen, Mihkel Mäesaar, Terje Elias, Mati Roasto 2018. Occurence of Eserichia coli O157:H7 in Estonian dairy farms and beef production chain in 2005–2014. Agraarteadus, 29(2):In Presss. doi: 10.15159/jas.18.09 (In Estonian)
AUTHOR CONTACT
1Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool,  Fr. R. Kreutzwaldi 56/3, 51006 Tartu
2Veterinaar- ja toidulaboratoorium, Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu
Oluline: 

Creative Commons License