Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.

Sellised artiklid tuleks viidata järgnevalt:
Balodis, O., Gaile, Z. 2011. Fungicide as growth regulator application effect on winter oilseed rape (Brasscia napus L.) autumn growth. Agraarteadus/Journal of Agricultural Science (in press).


Margit Olle  
  THE EFFECT OF SILICON ON THE ORGANICALLY GROWN ICEBERG LETTUCE GROWTH AND QUALITY  
 
Abstract
THE EFFECT OF SILICON ON THE ORGANICALLY GROWN ICEBERG LETTUCE GROWTH AND QUALITY
Margit Olle

Si helps plants to mitigate with abiotic and biotic stresses because of Si-treated plants become stronger, sturdier and naturally more tolerant. The purpose of the investigations was to look the effect of Silicon on the iceberg lettuce growth and quality. There were two treatments: 1. stabilized silicic acid treatment; 2. control. The first spray, when 1 real leaf was present; the second spray was 2 weeks after spray 1; the third spray was 2 weeks after spray 2. First spray: 1 ml silicic acid was solved in 0.5 litre distilled water; second spray: 2 ml silicic acid was solved in 1 litre distilled water; third spray: 2 ml silicic acid was solved in 1 litre distilled water. pH of spray solution was 5,5. Control plants were untreated. Iceberg lettuce plants were taller and more bread in Si treatment compared to control. The content of NO3, N, P, and Ca was higher in Si-treated plants.
Keywords: growth, iceberg lettuce, nutrients, Silicon.
Source: Agraarteadus 2017 (28) 2: In Press
DOI: http://dx.doi.org/10.15159/jas.17.06

Print

DOI
DOI: http://dx.doi.org/10.15159/jas.17.06
DL: http://agrt.emu.ee/pdf/2017_2_olle_in_press.pdf
AUTORI KONTAKT
Estonian Crop Research Institute, J. Aamissepa 1, 48309, Jõgeva, Estonia
 
Oluline: 
  • Iceberg lettuce was taller and more breadth in silicic acid treatment compared to control.
  • The content of NO3, N, P, Ca was higher in Si-treated plants.
  • Silicon could be used in iceberg lettuce production.
  • One solution how to decrease the content of nitrates should be found in future.
 

Märksõnade pilv
acid content distilled effect growth iceberg lettuce litre plants quality silicic silicon solved spray treated treatment water