Agraarteadus 2005

AGRAARTEADUS
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE


Väljaandja: Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Peatoimetaja: Aleksander Lember
Keeletoimetaja: Sirli Lember
Tehniline toimetaja: Irje Leontjeva
Toimetuskolleegium: A. Bender, M. Esala, Ü. Kerner, O. Kärt, J. Praks, A. Reintam, A. Sadowski, O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt (kuni 2005/1)
Aadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
e-post:  
www: http://aps.emu.ee/

 Agraarteaduses avaldatud teaduspublikatsioonid on retsenseeritud

Published by: Academic Agricultural Society
Editor in Chief: Aleksander Lember
Technical Editor: Sirli Lember
Editorial Board: A. Bender, M. Esala, Ü. Kerner, O. Kärt, J. Praks, A. Reintam, A. Sadowski, O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt (till 2005/1)
Address: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
Estonian University of Life Sciences
Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
e-mail: maarika.alaru@emu.ee
www: http://aps.emu.ee/

Toimetuskolleegium (alates 2005/2):
Editorial Board (since 2005/2):

Sveinn Adalsteinsson Agricultural University of Iceland
Ants Bender Jõgeva Plant Breeding Institute
Erling Burstedt Swedish University of Agricultural Sciences
Matti Esala MTT Agrifood Research Finland
Csaba Jansik MTT Agrifood Research Finland
Aleksandrs Jemeljanovs Latvia University of Agriculture
Olav Kärt Estonian University of Life Sciences
Pirjo Peltonen-Sainio MTT Agrifood Research Finland
Vidmantas Pileckas Lithuanian Veterinary Academy
Jaan Praks Estonian University of Life Sciences
Baiba Rivza Latvia University of Agriculture
Andrzej Sadowski Warsaw Agricultural University
Mart Sõrg Tartu University
Rein Viiralt Estonian University of Life Sciences

Abstracted/indexed:
CAB International (UK) databases, AGRIS, DOAJ

ISSN 1024-0845


Alammenüü

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook