Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.


Margit Olle
SHORT COMMUNICATION: THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY, AND NUTRIENT CONTENT OF LEAF CELERY TRANSPLANTS BY EFFECTIVE MICROORGANISMS
In Press
Abstract
SHORT COMMUNICATION: THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY, AND NUTRIENT CONTENT OF LEAF CELERY TRANSPLANTS BY EFFECTIVE MICROORGANISMS
Margit Olle
Estonian Crop Research Institute, J. Aamissepa 1, Jõgeva alevik, 48309, Estonia
Effective microorganisms (EM) comprise a mixture of live natural cultures of microorganisms isolated from fertile soils that are used to improve crop production. The purpose was to assess the influence of EM on the growth and nutrient content of leaf celery transplants. Two treatments were compared: 1) EM treatment comprised of seed soaking in EM 1:500 solution, sowing in EM treated peat and watering the plants weekly with EM solution. 2) Control treatment included similar treatments with water. Leaf celery transplants grown with EM were significantly shorter and had thicker stems than those grown without EM. The contents of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium increased in transplants grown with EM compared to those grown without EM. The contents of nitrates and magnesium did not show statistically significant differences. Conclusion: EM improves the growth and increases nitrogen, phosphorus, potassium and calcium contents of leaf celery transplants.
Keywords: effective microorganisms, height, leaf celery, nutrients, stem diameter, transplants.
Source: Agraarteadus, 2019, 30(1):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.19.01

Print

VIITAMINE
Olle, M. 2019. The improvement of the quality and nutrient content of leaf celery transplants by effective microorganism. Agraarteadus, 30(1):In Press. doi: 10.15159/jas.19.01
AUTORI KONTAKT
Estonian Crop Research Institute, J. Aamissepa 1, Jõgeva alevik, 48309, Estonia
Highlights: 
  • Effective microorganisms (EM) improves the growth and increases nitrogen, phosphorus, potassium and calcium contents of leaf celery transplants.
  • Leaf celery transplants grown with EM were significantly shorter and had thicker stems than those grown without EM.
  • The contents of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium increased in transplants grown with EM compared to those grown without EM.

Margit Olle
SHORT COMMUNICATION: THE INFLUENCE OF VERMICOMPOST BASED SUBSTRATES ON BASIL GROWTH AND NUTRIENT CONTENT
In Press
Abstract
SHORT COMMUNICATION: THE INFLUENCE OF VERMICOMPOST BASED SUBSTRATES ON BASIL GROWTH AND NUTRIENT CONTENT
Margit Olle
Estonian Crop Research Institute, J. Aamissepa 1, Jõgeva alevik, 48309, Estonia
Vermicompost produced by earthworms is rich in macro- and micronutrients, vitamins and growth hormones, which are all needed for successful plant growth. The influence of vermicompost based growth substrates on basil (Ocimum basilicum L.) growth and nutrient content was assessed. Treatments were: 1. 30% vermicompost, peat, sand, dolomite stone; 2. 25% vermicompost, peat, gravel, perlite; 3. 25% vermicompost, peat, gravel, light gravel, 4. commercially available growth medium, or 5. 20% vermicompost and organic matter rich clay soil. Basil growth was best with treatments 1 and 2. Nutrient content of basil was best in treatment 3. The best growth substrate for basil production is treatment 1, based on growth results, while based on nutrient analysis when basil is used in medicine, the right treatment is 3: 25% vermicompost, peat, gravel, light gravel.
Source: Agraarteadus, 2019, 30(1):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.19.02

Print

VIITAMINE
Olle, M. 2019. The influence of vermicompost based substrates on basil growth and nutrient content. Agraarteadus, 30(1):In Press. doi: 10.15159/jas.19.02
AUTORI KONTAKT
Estonian Crop Research Institute, J. Aamissepa 1, Jõgeva alevik, 48309, Estonia
Highlights: 
  • The best substrates to grow basil were 1 (30% vermicompost, peat, sand, dolomite stone) and 3 (25% vermicompost, peat, gravel, light gravel).

 

Creative Commons License