Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.

Sellised artiklid tuleks viidata järgnevalt:
Balodis, O., Gaile, Z. 2011. Fungicide as growth regulator application effect on winter oilseed rape (Brasscia napus L.) autumn growth. Agraarteadus/Journal of Agricultural Science (in press).