Toimetised 13

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society
13

110 aastat Theodor Pooli sünnist

*

115 aastat tõuraamatut

 Tartu 2000

Toimetuskolleegium:
K. Annuk, A. Lember, H. Möller, J. Praks,
O. Saveli, H. Tikk, R. Viiralt

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetistes avaldatud artiklite sisu eest vastutavad autorid.

2. detsembril 1920. aastal registreeris Tartu Ülikooli valitsus APSi juriidilise organisatsioonina

—————————————

Vaata APSi toimetised nr. 10, 1999
M. Karelson. APS aastatel 1920–1945
O. Saveli Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 10 aastat

Sisukord

 THEODOR POOL – 110

 1. M. Arro. Piistaoja kõrgetoodangulise piimakarja söötmisest ... 5
 2. M. Karelson. Theodor Pool – maaseadus ja maareform ... 11
 3. M. Karelson. Theodor Pool – riigimees ja ühiskonnategelane ... 17
 4. O. Kärt. Lüpsilehmade söötmisest Piistaojal Eesti erinevatel iseseisvusperioodidel ... 20
 5. M. Metsaalt. Theodor Pool ja Piistaoja ... 24
 6. M. Padari. Talutööde mehhaniseerimine ja ratsionaliseerimine Piistaoja talus ... 27
 7. O. Saveli. Piistaoja tõuaretuslik väljund ... 30
 8. J. Särev. Eesti mustakirju karja aretus Piistaoja talus ... 33
 9. TÕURAAMAT – 115
 10. T. Bulitko. Eesti holsteini tõu aretusprogramm ... 38
 11. K. Eilart. Sigade tõuraamatu pidamine ... 41
 12. K. Kalamees. Eesti maakarja tõuraamat ... 44
 13. K. Kalamees. Eesti maakarja aretuse analüüs ja eesmärgid ... 46
 14. A. Kööp, K. Reili. Riigi osa tõuaretustöös ... 50
 15. P. Piirsalu. Eesti lammaste tõuraamatud ... 51
 16. O. Saveli. Tõuaretus tulevikus ... 55
 17. E. Siiber. Mustakirju karja tõuraamatu pidamine ... 58
 18. A. Sirendi. Põllumajandusministrid Eestis läbi aegade ... 60
 19. T. Soonets. Tõuaretustöö analüüs ja eesmärgid eesti punase karja aretuses ... 63
 20. A. Zeeman. Eesti Punase Karja Tõuraamat ... 66
 21. B. Wiarda. Veiste tõuaretustööst Hollandis ... 67

 

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook