1995 * VI * 4

SISUKORD

Ü. Kerner, V. Masso, H. Metsa, H. Piho, A. Sukamägi. Maast, selle kasutamisest ja omandiõiguse taastamisest ... 381

TEADUSTÖÖD
H. Kärblane, L. Kevvai. Raskmetallide sisaldus Eestis enamkasutatavates väetistes ja nende osa mulla raskmetallidega saastamisel ... 393
K. Kask. Eesti õunasordid ... 405
L. Murdam, M. Metsur, N. Vardjas, I. Maalmann. Vihmutatava kultuurrohumaa ning looduslike taimekoosluste all olev muld ja pinnas vaadatuna geomikrobioloogilisest aspektist ... 417
A. Reintam. Mineraalväetiste ketaslaoturi laotusketta tööprotsessi uurimine matemaatilise modelleerimise teel ... 435
A. Lember. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 2. Imetamisaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele ... 449

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Kuum. Sada kakskümmend viis aastat põllumajanduslikku ühistegevust Eestis (kuni 1940. aastani) ... 472
V. Kruus. Põllumajandusliku kõrghariduse ja teadustöö ajaloost Soomes ... 476
A. Ratt. Eesti Agronoomide Seltsi tegevusest 1920...1940 ... 485
K. Annuk. Eesti Agronoomide Selts Rootsis (EASR) 1945...1994 ... 489

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 491
Elmar Järvesoo ärasaatmine ... 493
Jõgeval oli juubel ... 494
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu kolmanda tööperioodi tulemustest ... 495

JUUBELID 498

MÄLESTUSPÄEVAD 502

CONTENTS

 Ü. Kerner, V. Masso, H. Metsa, H. Piho, A. Sukamägi. Land: Usage and re-instatement of property rights ... 381

SCIENTIFIC WORKS
H. Kärblane, L. Kevvai. Contents of heavy metals in the more commonly used fertilizers in Estonia and their contribution to soil pollution ... 393
K. Kask. Estonian apple cultivars ... 405
L. Murdam, M. Metsur, N. Vardjas, I. Maalmann. The geomicrobiology of soil and subsoil under irrigated grassland and under natural plant associations ... 417
A. Reintam. Research into the working process of the spreading disk of a fertilizer spreader using mathematical modelling ... 435
A. Lember. The protein requirement of the sows during the reproductive cycle. 2. The influence of protein content in the ration during lactation on the reproductive performance of sows ... 449

AGRICULTURAL HISTORY
J. Kuum. 125 years from the creation of agricultural co-operation in Estonian ... 472
V. Kruus. A little of the history of agricultural higher education and science in Finland ... 476
A. Ratt. Activities of the Estonian Agronomists’ Society 1920...1940 ... 485
K. Annuk. The Estonian Agronomists’ Society in Sweden (EASR) 1945...1994 ... 489

CHRONICLE
Activities of the Academical Agricultural Society ... 491
A farewell to Elmar Järvesoo ... 493
Anniversary of the Jõgeva Plant Breeding Institute ... 494
Results of the 3rd year work of the Doctoral Council in Agriculture and Economics ... 495

ANNIVERSARIES 498

MEMORIAL DAYS 502