Lühiülevaated

1. Lillak,  R. Lutserni heintaimiku botaanilise koosseisu, fütomassi ja kvaliteedi formeerumine sõltuvalt niitmissagedusest ja ilmastiku tingimustest 1995 1 81…84
2. Priilinn,  O., Enno,  T., Küüts,  H., Peuaša,  H. Geneetilised ressursid nisu adapteerivas aretuses 1996 1 84…89

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook