Transactions

Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society

 1. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 18.-19. April 1996
 2. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 18.-19. April 1996
 3. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 10.-11. April 1997
 4. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 10.-11. April 1997
 5. Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos. I osa (kuni 1918. aastani)
 6. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 8.-9. April 1998
 7. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 8.-9. April 1998
 8. K. Annuk. “Dr. agr. professor Nikolai Rootsi” (Tartu, 1998)
 9. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 15.-16. April 1999
 10. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 15.-16. April 1999
 11. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 13.-14. April 2000
 12. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 13.-14. April 2000
 13. 110 aastat Theodor Pooli sünnist. 115 aastat tõuraamatut
 14. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 5.-6. April 2001
 15. Proceedings of the Estonian Academic Agricultural Society 5.-6. April 2001

Alates 2002 aastast ilmuvad Toimetised Agraarteaduse nime all.

 ISSN: 1406-233X