Toimetised

Saatesõna 

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi taasasutamisest on varsti möödunud seitse aastat. Selle aja jooksul on see kujunenud meie põllumajandusteadlaste seas ja ka ulatuslikumas ringkonnas arvestatavaks organisatsiooniks. Seltsi tegevus on olnud mitmekülgne: võiks viidata süstemaatiliselt peetud kõnekoosolekutele, ekskursioonidele, omaaegsete silmapaistvate põllumajandustegelaste tähtpäevade tähistamisele jms. Alates 1990. aastast ilmub seltsi ajakiri Agraarteadus.

Igal aastal (enamasti aprillikuus) on peetud seltsi aastakoosolekut, kus on räägitud tehtud tööst ja eelseisvatest ettevõtmistest. Paraku on aga nii, et sellised koosolekud tikuvad jääma mõneti formaalseks, nad ei kutsu kohalolijaid aktiivselt ettekandele kaasa elama. Seepärast otsustati möödunudaastasel koosolekul ühendada aastakokkutulek teaduskonverentsiga. Nüüd on see mõte teoks saamas. Teine otsus, mis siis tehti ja mis eelmisega seostub, nägi ette, et konverentsi ettekanded tuleb publitseerida. Sel moel jäävad need pikaks ajaks püsima ja on kättesaadavad ka neile, kel polnud võimalust konverentsist vahetult osa võtta. Selline on ka maailmas väljakujunenud tava.

Käesolevaga astubki Akadeemiline Põllumajanduse Selts avalikkuse ette esimese teaduskonverentsi kahe kogumikuga, mis ühtekokku mahutavad 53 ettekannet. Kogumikud kannavad Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetiste nimetust. Nendega on alus pandud seltsi väljaannete uuele sarjale, mis hakkab ilmuma juba perioodiliselt väljaantava Agraarteaduse kõrval. Kava kohaselt peaksid uues sarjas peale teaduskonverentside ettekannete leidma koha veel niisugused kaalukad tööd, mis väärivad trükis avaldamist ja mis on eelnevalt pälvinud seltsi eestseisuse heakskiidu. Arusaadavalt sõltub nende arv eelkõige seltsi finantsilistest võimalustest.

Toimetised nr. 1 sisaldavad 27 ettekande lühiteksti. Need ettekanded käsitlevad sordiaretust, mulda ja selle väetamist, taimekasvatust, aga ka põllumajanduse olevikku ja tulevikku. Toimetistes nr. 2 avaldatakse loomakasvatuse ja veterinaaria küsimustega seostuvad ettekanded.

Iga ettekande tekst koos ingliskeelse resümeega on paigutatud 4 (erandlikult mõned 3) leheküljele. Kahel ajalugu käsitleval artiklil on ingliskeelse resümee asemel saksakeelne resümee, sest neis käsitletakse materjale, mille lugejaiks on tõenäoliselt saksa (sh. baltisakslased), mitte aga inglise keele piirkonnas elavad ja töötavad teadlased. Mõned ettekanded on ka ingliskeelsed, neil on eestikeelne resümee.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uue sarja toimetajana julgen loota, et meie uus ettevõtmine ei sure välja, vaid võtab edaspidi aasta-aastalt jõudu juurde. Selleks ka soovitus: pärast esimest konverentsi hakakem otsekohe mõtlema järgmise peale.

Siinkohal tahan tänada kõiki kirjutiste autoreid, aga ka arvutitöötajaid, kes käsikirja trükivalmis seadsid.

Ü. Oll

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised
Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society

 1. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 18.-19. aprill 1996
 2. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 18.-19. aprill 1996
 3. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 10.-11. aprill 1997
 4. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 10.-11. aprill 1997
 5. Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos. I osa (kuni 1918. aastani) (Tartu, 1998)
 6. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 8.-9. aprill 1998
 7. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 8.-9. aprill 1998
 8. K. Annuk. “Dr. agr. professor Nikolai Rootsi” (Tartu, 1998)
 9. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 15.-16. aprill 1999
 10. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 15.-16. aprill 1999
 11. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 13.-14. aprill 2000
 12. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 13.-14. aprill 2000
 13. 110 aastat Theodor Pooli sünnist. 115 aastat tõuraamatut (Tartu, 2000)
 14. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 5.-6. aprill 2001
 15. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverentsi ettekanded 5.-6. aprill 2001
 16. Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos. II osa (1918-1940) (Tartu, 2003)

Alates 2002 aastast ilmuvad Toimetised Agraarteaduse nime all.

 ISSN: 1406-233X

Toimetised
Toimetised 1
Toimetised
Toimetised 2
Toimetised
Toimetised 3
Toimetised
Toimetised 4
Toimetised
Toimetised 5
Toimetised
Toimetised 6
Toimetised
Toimetised 7
Toimetised
Toimetised 8
Toimetised
Toimetised 9
Toimetised
Toimetised 10
Toimetised
Toimetised 11
Toimetised
Toimetised 12
Toimetised
Toimetised 13
Toimetised
Toimetised 14
Toimetised
Toimetised 15
Toimetised
Toimetised 16