Reisikirjad

1. Loite, J. Taanis talvitumas 1990 1 82…90
2. Mändmets, R. Kümme kuud Reinimaal 1990 3 336…341
3. Loite, J. Rahvusvahelisel proteiinisümpoosionil 1991 3 296…298
4. Lember, A., Roostna, A. Põhjamaade põllumajandusloomade söötmisalasel Ph. D. kursusel 12...23. aug. 1991. a. 1991 3 298…299
5. Oll, Ü. Mõnda Taanimaast (statistika andmetel) 1991 3 299…301
6. Piirsalu, M., Samuli, E., Tikk, H. XIX ülemaailmsel linnukasvatajate kongressil 1993 2 201…205
7. Kaart, T. Põhjamaade doktorantide kursus Taanis 7.–18. augustil 2000.a. QTL-efefti analüüs ja kasutamine loomade aretuses 2000 4 331…332

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook