Välisautorid

1. Tiilikkala, K. Kartulinematoodi Globodera rostochiensis integreeritud tõrje Soomes 1998 1 59…67
2. Pileckas, V., Urbažys, A., Kutra, J. Leedu tehnoloogia pullisperma kogumiseks ja sügavkülmutamiseks 1999 4 292…300
3. Klimas, R., Klimienè, A. Leedus kasvatavate sigade lihavuse fenotüüpiline hindamine 2000 2 176…181
4. Jereažianas, A., Triukas, K. Toxy-Nil Plus Dry efektiivsus nuumsigade ratsioonis 2000 3 249…254

VÄLJAANDJA

APS

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Peatoimetaja

pm-dr Alo Tänavots

Aadress

Fr. R. Kreutzwaldi 1,
51014 Tartu,
Estonia

E-post

TOETAJAD

INFO

p-ISSN
1024-0845
e-ISSN
2228-4893

Agronoomia
1921-1944

Taasasutatud
AGRAARTEADUS 1990

Veebis alates
1997 * VIII * 4

Indekseeritakse
AGRIS, AGRICOLA, CABI, CABI Full Text, DOAJ, EBSCO

Litsents

Creative Commons License
Ajakiri kasutab jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi "Autorile viitamine 4.0" rahvusvahelist litsentsi.

KÜLASTAJAD


 
 
 
Follow us on Facebook