1994 * V * 3

SISUKORD

K. Liidak. Eesti rahvuslik ideoloogia ja maa selle alusena ... 251

TEADUSTÖÖD
V. Laanmäe. 
Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1923...1956 ... 259
O. Kärt, V. Sikk. Veiserasva, rapsiõli ja Ca-seebi söötmise mõju lehmade vere biokeemilistele näitajatele ... 273
A. Paas. Soostunud leetmullad Balti mere transgressioonisetetel. I. Üldiseloomustus ... 281
R. Lillak. Rohukamarate botaanilise koosseisu, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitereziimist ja vihmutamisest. III. Hübriidlutserni taimiku kvantitatiivsed iseärasused ... 308
M. Tohver. Keemilise mutageneesi meetodil saadud suvi- ja talinisu mutantsete liinide produktiivsuse ja kvaliteedi analüüs ... 333

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
K. Annuk. 
Oma maa ... 345
T. Mahla. Eestlaste teadussaavutusi väljaspool kodumaad ... 348

REFERAADID 350

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 360
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 361
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu teisest tööperioodist ... 361

JUUBELID 364

MÄLESTUSPÄEVAD 371