AGRAARTEADUS


We would like to inform you that due to the current situation in Ukraine:

Viimane väljaanne
Agraarteadus
Avaldamisel
Agraarteadus
Eesmärk ja valdkond

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis  põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas: metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi.
Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.
Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat.

Väljaandja

Väljaandja: Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Peatoimetaja kt: PhD Marko Kass
Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 Tartu
E-post:

Publikatsioonide tüübid 
 1. Teadusartiklid
  Teadusartiklid – eelnevalt teadusartiklina avaldamata algupärane uurimus.
    
 2. Ülevaateartiklid
  Ülevaateartiklid – esitatud või kutsutud kokkuvõtteartiklid arengutest ajakirjas käsitletavatel teemadel ja ka üldsusele huvipakkuvatest valdkondadest.
    
 3. Lühi(Teabe)artiklid
  Lühi(Teabe)artiklid – ajakirja valdkonda sobiv algupärane ja tähelepanuväärne uurimus või metoodika arendamine, mis ei vasta teadusartikli vormile. Teave peab olema esitatud kokkuvõtlikus vormis, kastutades vähesel määral kirjandusallikaid (maksimaalselt 20). Vormistamise aluseks võetakse teadusartikkel, kuid kokkuvõte (Abstract) peaks olema maksimaalselt 150 sõna ning vabas vormis Järeldused (Findings) asendab lühi(teabe)artiklis Sissejuhatust (Introduction), Metoodikat (Methods), Tulemusi (Results) ja Arutelu (Discussion) ja mis koosneb maksimaalselt 1500st sõnast. Üks tabel või joonis võib iseloomustada tulemusi.
    
 4. Juhtumianalüüs
  Juhtumianalüüs – ajakirja teemale sobivad huvitavad juhtumid, mis annavad uue lähenemise uurimisvaldkonnale. Artikli vorm on sarnane lühi(teabe)artiklile, kus Juhtum (Case) või Juhtumiseeria (Case Series) järgneb Sissejuhatusele (Introduction), asendades Metoodikat (Methods), Tulemusi (Results) ja Arutelu (Discussion) ning sisaldab maksimaalselt 2000 sõna. Kokkuvõte (Abstract) koosneb 150 sõnast ning tsiteeritakse maksimaalselt 20 kirjandusallikat. Lisada võib kuni viis joonist või tabelit.
    
 5. Kirjad toimetajale
  Kirjad toimetajale – suunatud ajakirjas avaldatud materjalile või edastades kasulikku kriitikat ja kommentaare ajakirja valdkonna ja teemavaliku kohta. Kirjade eesmärgiks on seisukohtade vahetamine, mis tulevikus parandab ajakirja terviklikkust ja kasulikkust lugejate jaoks. Eelnevates väljaannetes vastab sellele kategooriale Kroonika. Maksimaalselt 1500 sõna.
    
 6. Raamatute ülevaated
  Raamatute ülevaated – mis pole vanemad kui kolm aastat ja mis vastavad ajakirja teemale. Ülevaate alguses peab olema ära toodud refereeritava raamatu pealkiri, autor (kui on, siis ka tõlkija), väljaandja, aasta, lehekülgede arv, hind (€), ISBN ja refereerija(te) nimi ning töökoht. Sisu peab sisaldama informatsiooni/tausta autori (toimetaja) kohta ja tegevusala, mida raamat hõlmab (agronoomia, loomade aretus jne). Selgitust raamatu paiknemisest käsitletavas valdkonnas - teised sarnased raamatud, sama autori teised raamatud, nende sarnasused või erinevused. Esitatud peab olema raamatu põhiseisukohad. Arutelu peab sisaldama raamatu tugevusti ja nõrkusi koos näidetega. Järelduses tõstetakse esile ülevaate põhipunktid. Kasutatud kirjandus peab olema minimaalne, kuid on vajalik kui soovite vaidlustada mõningaid autori(te) väiteid või juhtida lugeja tähelepanu alternatiivsetele väidetele või uurimistulemustele. Refereerija(d) peaks hoiduma: pikkadest tsitaatidest; biograafilisest informatsioonist, mis pole raamatga seotud. Ülevaate pikkus võib olla kuni 1500 sõna ja see peab olema eesti või inglise keeles.
    
Ilmumissagedus

Ajakiri ilmub kaks korda aastas.
Väljaanne ilmub igal aastal juunis ja detsembris.

Publitseerimistasu

Artikli käsitlustasu ega leheküljetasu ei rakendata.