1995 * VI * 4

SISUKORD

Ü. Kerner, V. Masso, H. Metsa, H. Piho, A. Sukamägi. Maast, selle kasutamisest ja omandiõiguse taastamisest ... 381

TEADUSTÖÖD
H. Kärblane, L. Kevvai. Raskmetallide sisaldus Eestis enamkasutatavates väetistes ja nende osa mulla raskmetallidega saastamisel ... 393
K. Kask. Eesti õunasordid ... 405
L. Murdam, M. Metsur, N. Vardjas, I. Maalmann. Vihmutatava kultuurrohumaa ning looduslike taimekoosluste all olev muld ja pinnas vaadatuna geomikrobioloogilisest aspektist ... 417
A. Reintam. Mineraalväetiste ketaslaoturi laotusketta tööprotsessi uurimine matemaatilise modelleerimise teel ... 435
A. Lember. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 2. Imetamisaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele ... 449

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Kuum. Sada kakskümmend viis aastat põllumajanduslikku ühistegevust Eestis (kuni 1940. aastani) ... 472
V. Kruus. Põllumajandusliku kõrghariduse ja teadustöö ajaloost Soomes ... 476
A. Ratt. Eesti Agronoomide Seltsi tegevusest 1920...1940 ... 485
K. Annuk. Eesti Agronoomide Selts Rootsis (EASR) 1945...1994 ... 489

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 491
Elmar Järvesoo ärasaatmine ... 493
Jõgeval oli juubel ... 494
Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu kolmanda tööperioodi tulemustest ... 495

JUUBELID 498

MÄLESTUSPÄEVAD 502