1996 * VII * 2

SISUKORD

V. Loko. Eesti põllumajandus teel Euroopa Liitu ... 129
A. Ratt. Põllumajanduspoliitika edaspidised sihtjooned ja abinõud tootmise intensiivistamiseks ... 133

TEADUSTÖÖD
A. Lember. Põrsapesakonna suurusest ja kasvuhoost sõltuvalt emiste söötmise tugevusest ... 137
K. Kask, A. Libek. Eesti marjasordid ... 155
R. Piir. Astelpaju viljapuuna ... 162
T. Siimisker. Astelpaju sordivõrdluse tulemusi Lõuna-Eesti sordikatsepunktis ... 177

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
K. Annuk. Pilguheit Voldi põllumeeste konvendi tegevusele 1936. aastal .... 182
O. Mölder. Kahe mehe kõrvuti ja lahus astutud teed. Hans Johani ja Villem Männik ... 184
J. Kuum. Talurahva õpetaja ... 187

MÕTTEVAHETUS
K. Kask. Põllumajandustaimede geneetiliste varamute säilitamisest ... 192

REFERAADID 195

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 203
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued auliikmed ... 213
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 214
Rein Muoni kaitses doktoriväitekirja ... 214

JUUBELID 215

MÄLESTUSPÄEVAD 223