Agraarteadus 2006

AGRAARTEADUS
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE


Väljaandja: Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Peatoimetaja: Aleksander Lember
Keeletoimetaja: Sirli Lember
Tehniline toimetaja: Irje Leontjeva
Aadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
e-post: maarika.alaru@emu.ee
www: https://aps.emu.ee/

 Agraarteaduses avaldatud teaduspublikatsioonid on retsenseeritud

Published by: Academic Agricultural Society
Editor in Chief: Aleksander Lember
Technical Editor: Sirli Lember
Address: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
Estonian University of Life Sciences
Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
e-mail: maarika.alaru@emu.ee
www: https://aps.emu.ee/

Toimetuskolleegium:
Editorial Board:

Sveinn Adalsteinsson Agricultural University of Iceland
Ants Bender Jõgeva Plant Breeding Institute
Erling Burstedt Swedish University of Agricultural Sciences
Matti Esala MTT Agrifood Research Finland
Csaba Jansik MTT Agrifood Research Finland
Aleksandrs Jemeljanovs Latvia University of Agriculture
Olav Kärt Estonian University of Life Sciences
Pirjo Peltonen-Sainio MTT Agrifood Research Finland
Vidmantas Pileckas Lithuanian Veterinary Academy
Jaan Praks Estonian University of Life Sciences
Baiba Rivza Latvia University of Agriculture
Andrzej Sadowski Warsaw Agricultural University
Mart Sõrg Tartu University
Rein Viiralt Estonian University of Life Sciences

Abstracted/indexed:

CAB International (UK) databases, AGRIS, DOAJ

ISSN 1024-0845