TOP 5 tsiteeritud

Tsiteeritud Agraarteaduse artiklite TOP 5 Scopuse andmetel.

  1. Leming, R., Lember, A. 2005. Kuum– ja külmpress–rapsikoogi keemiline koostis. – Agraarteadus. 16(2):103–116.
  2. Padrik, P., Jaakma, U. 2002. Eesti holsteini tõugu sugupullide spermide morfoloogia, seda mõjutavad tegurid ja seos emasloomade tiinestumisega. – Agraarteadus. 13(4):243–256.
  3. Raal, A., Arak, E., Orav, A. 2004. Koriandriviljade eeterliku õli keemiline koostis ja vastavus Euroopa farmakopöa nõuetele. – Agraarteadus. 15(4):234–239.
  4. Ivask, M., Kuu, A., Truu, M., Truu, J. 2006. Mullatüübi ja niiskusetingimuste mõju põllumuldade vihmaussikooslustele. – Agraarteadus. 17(1):3–33.
  5. Leming, R., Lindberg, J. 2001. Süsivesikute seeduvus kiudainerikastes sigade söötades. – Agraarteadus. 12(4):210–218.
  6. Mägi, E., Sahk, M. 2003. Herbaalmeditsiini printsiipide rakendamisest kohalikes tingimustes. – Agraarteadus. 14(3):172–178.
  7. Reppo, B., Pals, A. 2002. Lehmalauda sisekliima talvel. – Agraarteadus. 13(2):87–95.