Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.


Hetkel pole avaldavisvalmis ühtegi artiklit. Palun lugege hiljuti avaldatud 2022. a detsembrikuu numbrit.


Märkus: Ajakirja nimi andmebaasides on Agraarteadus, seetõttu palume Teil sellele viitamisel seda nii ka nimetada.
Note: Our journal is referred to as Agraarteadus in databases, therefore we kindly ask you to cite it as indicated.

Creative Commons License