Avaldamisel

Avaldamisel artiklid on retsensentide poolt aktsepteeritud artiklid, mis on publitseeritud elektrooniliselt käsikirja vormis, kuid mida pole küljendatud ja mis pole veel ilmunud ajakirja korralises väljaandes. Küljendamine võib põhjustada väikeseid erinevusi võrreldes avaldamisel oleva artikliga, seetõttu võivad publikatsiooni ettevalmistamise käigus muutuda nii pealkiri kui ka sisu.


Valentyna Bandura1, Boris Kotov2, Sergey Gyrych1, Volodymyr Gricshenko3, Roman Kalinichenko3, Oksana Lysenko1
IDENTIFICATION OF MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE DYNAMICS OF EXTRACTION OF OIL MATERIALS IN THE ELECTRIC FIELD OF HIGH FREQUENCY
In Press
Abstract
IDENTIFICATION OF MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE DYNAMICS OF EXTRACTION OF OIL MATERIALS IN THE ELECTRIC FIELD OF HIGH FREQUENCY
Valentyna Bandura1, Boris Kotov2, Sergey Gyrych1, Volodymyr Gricshenko3, Roman Kalinichenko3, Oksana Lysenko1
1Faculty of Trade, Marketing and Services, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsia, Ukraine
2Faculty of Engineering and Technology, State Agrarian and Engineering University in Podilia, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
3Faculty of Engineering and Energy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
One of the most important stages of the technological process of extraction of target components from oilseeds is extraction. This stage lasts the longest, and therefore, it generally determines the speed and cost-effectiveness of the whole process. A promising direction for effective organization of the extraction process is involving microwave technologies, the use of ultra-high frequency electromagnetic field (EHF) microwave energy directly in the technological process.
The complex nature of the interaction of the factors that determine the intensity of the extraction process in the microwave field does not allow establishing (create) an exact mathematical model of extraction. We propose a method of parametric identification of the mathematical description of the extraction dynamics. This method allows determining the kinetic coefficients of the process from one experimental experiment on the existing installation. A simplified process mechanism was chosen for the study and a general description of the phenomena of heat and mass transfer in a capillary-porous body was used for the known general description. The parameters of the obtained model were identified according to experimental studies. The thus obtained model of non-stationary processes can be used to optimize the parameters and automate the technical means of extraction of oil materials.
Keywords: extraction, oil raw material, microwave field, mathematical model, identification.
Source: Agraarteadus, 2021, 32(1):In Press
doi: https://dx.doi.org/10.15159/jas.21.01

Print

VIITAMINE
Bandura, V., Kotov, B., Gyrych, S., Gricshenko, V., Kalinichenko, R., Lysenko, O. 2021. Identification of mathematical description of the dynamics of extraction of oil materials in the electric field of high frequency. Agraarteadus, 32(1):In Press. doi: 10.15159/jas.21.01.
 
AUTORI KONTAKT
1Faculty of Trade, Marketing and Services, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Vinnytsia, Ukraine
2Faculty of Engineering and Technology, State Agrarian and Engineering University in Podilia, Kamianets-Podilskyi, Ukraine
3Faculty of Engineering and Energy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

 
Highlights: 
  • Physical changes in sunflower seeds are dehydrated by electromagnetic induction and low pressure.
  • The analogue modelling of extraction processes in an electromagnetic field of ultrahigh frequencies was offered.
  • The optimization of the process of extraction of vegetable oil in a microwave field was given.

Märkus: Ajakirja nimi andmebaasides on Agraarteadus, seetõttu palume Teil sellele viitamisel seda nii ka nimetada.
Note: Our journal is referred to as Agraarteadus in databases, therefore we kindly ask you to cite it as indicated.

Creative Commons License