1994 * V * 4

SISUKORD

Ü. Oll. Maareform ja Th. Pool 1. Maaseaduse ettevalmistamine ja selle esimene lugemine Asutavas Kogus ... 381

TEADUSTÖÖD
A. Kanal, H. Vipper.
Näivleetunud põllumulla huumushorisondi lasuvustiheduse muutumisest vegetatsiooniperioodil ... 391
R. Kask. Eesti muldade viljakus ja selle hindamine ... 405
K. Kask, H. Jänes. Magusa kirsipuu sordiaretusest Eestis ... 424
V. Laanmäe. Eesti seatõugude aretamisest ja jõudlusest 1957...1990 ... 434
O. Saveli, R. Teinberg, M. Uba. Pullide aretusväärtuse hindamine järglaste jõudlusandmete alusel ... 456

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
J. Kuum.
Sada kakskümmend viis aastat esimese eestikeelse põllumajandusajakirja ilmuma hakkamisest ... 464

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Eesti taimenimetused - J. Kuum ... 467
Märkimisväärne kõrgkooliõpik - O. Kärt ... 469

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 470

JUUBELID 470

MÄLESTUSPÄEVAD 482