1995 * VI * 2

SISUKORD 

J. Lepajõe. 150 aastat Sangaste krahvi Fr. v. Bergi sünnist ... 132

TEADUSTÖÖD
H. Kärblane. Fluor mullas ja taimedes ... 138
M. Agur. Eestis enamkasvatatavate kartulisortide resistentsusest kartuliviiruste X, Y, S, M ja N nakkusele ... 152
A. Pärnoja, I. Veermäe, M. Miil. Lehmade söötmine automaatse söötmissüsteemi abil: tsüklilise ja intervallprogrammi efektiivsus jõusööda jagamisel ... 160
A. Waldmann, V. Passel. Piima progesteroonisisalduse määramise immunoensümaatilise ja radioimmunoloogilise meetodite võrdlus ja nende kasutamine lehmade sigimisseisundi jälgimiseks ... 169
L. Raave , H. Raave. Rohu söömist mõjutavatest teguritest lehmade karjatamisel ... 184
A. Kavak. Ternespiima happesusest ja selle mõjust vasikate tervisele ... 202

MÕTTEVAHETUS
O. Priilinn. Põllumajandustaimede geneetiliste ressursside säilitamisest ja kasutamisest ... 209

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll, A. Kaljuvere. Sada aastat karjakontrolli sünnist ... 214

UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
J. Kuum. Esimene põllumajanduse õpik Eestis ... 217

REFERAADID 221

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 230

JUUBELID 231

MÄLESTUSPÄEVAD 237