1996 * VII * 3

SISUKORD

K. Liidak. Kas tunned maad? ... 229

TEADUSTÖÖD
E. Turbas. Kakskümmend aastat kestnud süstemaatilise lupjamise ja väetamise mõju mulla omadustele ... 233
O. Põldmaa. Piimafarmi infosüsteem ja selle alaosad ... 258
K. Annuk. Lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja kaltsiumi eemaldamine lammi-madalsoomullal kasvavate heintaimede kasutamisel ... 270
E. Must. Piima jahutamine farmis ülepäevase piimaveo korral ... 281
Ü. Pavel. Mõningaid mõtteid fütohügieenist ... 293

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
Ü. Oll. Huvitav avastus ... 296
J. Kuum. Eesti Põllumeeste Keskselts .... 300

REFERAADID 302

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 306
Mälestuskivi vendadele Miljanitele ... 308

JUUBELID 309

MÄLESTUSPÄEVAD 317