Kroonika

1. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1989. aastal 1990 1 91…92
2. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS) programm 1990 1 92…93
3. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi põhikiri 1990 1 93…95
4. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS-i) tegevliikmed (seisuga 1.jaanuar 1990.a.) 1990 1 95…100
5. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS-i) kollektiivliikmed 1990 1 101
6. Õpetatud agronoomi Theodor Pooli ja agronoomi Edgar Keevalliku mälestuse jäädvustamine 1990 1 101…102
7. Doktor Aleksander Eisenschmidti mälestuse jäädvustamisel 1990 1 102…103
8. Professor K. Liidaku 100. sünniaastapäeva tähistamine 1990 1 103…104
9. Kaarel Liidaku elukäigust 1990 1 104…109
10. Professor Kaarel Liidak Eesti rahvusliku ideoloogina 1990 1 109…112
11. Kaarel Liidak Eesti vabariigi agraarkavast 1990 1 112…115
12. Eesti Põllumajanduse Akadeemia esimesed audoktorid 1990 1 116…118
13. Konverentsid ja seminarid 1989. a. 1990 1 118…122
14. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1990 2 248…249
15. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1990 2 249…250
16. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi esimesed auliikmed 1990 2 251…253
17. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liikmed - Eesti NSV ülemnõukogu saadikud 1990 2 253…254
18. Teadusnõukogud 1990 2 254…255
19. Konkursid 1990 2 255…256
20. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1990 3 347…350
21. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1990 3 350
22. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi esimene tööaasta on seljataga 1990 3 350…353
23. Põllumajandusteaduse positsioonist 1990 3 354…357
24. Põllumajanduse ja maaelu suundadest 1990 3 357…359
25. Balti Ülikool ja Eesti pagulasteadlased 1990 3 359…362
26. Konverentsid ja seminarid 1990 3 362…364
27. Uusi teadusdoktoreid 1990 3 365…366
28. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1990 4 458
29. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi külalisi 1990 4 458…459
30. Konverentsid ja seminarid 1990 4 459…461
31. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1991 1 99…102
32. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1991 1 102…103
33. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogiatoimkonna agrokeemia alatoimkonna tööst 1991 1 103…104
34. Konverentsid ja seminarid 1991 1 105
35. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1991 2 205…207
36. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1991 2 207
37. Konverentsid ja seminarid 1991 2 207…208
38. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1991 3 309…316
39. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued auliikmed 1991 3 316…318
40. Konkursid 1991 3 318…319
41. Konverentsid ja seminarid 1991 3 319…320
42. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1991 4 417…420
43. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1991 4 420
44. Konverentsid ja seminarid 1991 4 420…422
45. Heino Leiki meenutades 1992 1/2 97…99
46. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1992 1/2 99…100
47. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued auliikmed 1992 1/2 100…102
48. Eesti Põllumajandusülikooli uued audoktorid 1992 1/2 102…104
49. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1992 1/2 104
50. Põllumajanduskandidaate ELVI juures töötanud erialanõukogust 1992 1/2 104…110
51. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1992 3 228…230
52. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1992 3 230
53. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1992 4 327…330
54. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1993 1 87…89
55. Põllumajandusteaduse finantseerimine 1992. aastal 1993 1 89…90
56. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed 1993 1 91
57. Konverentsid ja seminarid 1993 1 91…92
58. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1993 2 206
59. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi auliikmeid 1993 2 206…207
60. Konverentsid ja seminarid. Metsanduspäev 1993 2 208.209
61. Eesti Põllumajandusülikoolile uus rektor 1993 3 309
62. Aastase töö tulemusi 1993 3 309…311
63. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1993 4 413…414
64. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1993 4 414
65. Eesti Põllumajandusülikooli uued audoktorid 1993 4 414…416
66. Eesti Põllumajandusülikooli rektori inauguratsioonilt 1993 4 416…419
67. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1994 1 117…119
68. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1994 1 119
69. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1994 2 231…235
70. Põllutöökoda Eesti põllumajanduses 1994 2 235…238
71. Eesti Agronoomide Selts Rootsis lõpetas tegevuse 1994 2 238…239
72. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmed 1994 2 239
73. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1994 3 360…361
74. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1994 3 361
75. Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu teisest tööperioodist 1994 3 361…363
76. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1994 4 470
77. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1995 1 117…118
78. Konverentsid ja seminarid. Kaks söötmis-alast teaduskonverentsi 1995 1 118…119
79. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1995 2 230
80. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1995 3 363…364
81. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi auliikmeid 1995 3 364…365
82. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1995 3 366
83. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1995 4 491…493
84. Elmar Järvesoo ärasaatmine 1995 4 493…494
85. Jõgeval oli juubel 1995 4 494…495
86. Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu kolmanda tööperioodi tulemustest 1995 4 495…498
87. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1996 1 106…111
88. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1996 1 111
89. Taimegeneetika Teisel Baltimaade geneetika kongressil 1996 1 112…113
90. Artur ja Salme Ekbaumid kodumullas 1996 1 113…115
91. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1996 2 203…212
92. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued auliikmed 1996 2 213…214
93. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1996 2 214
94. Rein Muoni kaitses doktoriväitekirja 1996 2 214
95. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1996 3 306…307
96. Mälestuskivi vendadele Miljanitele 1996 3 308
97. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1996 4 404…409
98. Tõnis Kindi (1896…1991) mälestuspäev 1996 4 409
99. Põllumajandus- ja majandusteaduste doktorinõukogu viimasest tööperioodist 1996 4 410…411
100. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1997 1 118…119
101. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1997 1 119
102. Royal Colloquim 1996 1997 1 119…120
103. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1997 2 193…195
104. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1997 2 195
105. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1997 3 273…277
106. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1997 3 277
107. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1997 4 362
108. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1998 1 74…79
109. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1998 1 79
110. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisuse aruanne 1995…1998 1998 2 147…148
111. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1998 2 149…152
112. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1998 2 152
113. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1998 4 292…293
114. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1999 1 67…70
115. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1999 1 70
116. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1999 2 159…163
117. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1999 2 163
118. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 1999 4 301…306
119. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 1999 4 306
120. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 2000 1 89…90
121. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest 2000 2 182…183
122. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid 2000 2 183