Põllumajanduse ajaloost

1. Jaagosild, I., Kuum, J., Laja, V., Leiman, L., Roosve, K., Rootslane, M. Ülevaade Eesti Põllumajanduse Muuseumi 25‑aastasest tegevusest 1993 2 122…136
2. Kuum, J. Maaparanduse juhtimine Eestis 1921…1940. 1994 1 96…98
3. Pullerits, J. Mõisate juustukodadest võiekspordini ja piimasaaduste väljaveo kontrollist 1994 1 99…103
4. Järvesoo, E. Eesti agronoomkonna kujunemisest enne Eesti iseseisvumist 1994 2 210…216
5. Kuum, J. Sookultuur XIX sajandil Eestis 1994 2 217…219
6. Annuk, K. Oma maa 1994 3 345…347
7. Mahla, T. Eestlaste teadussaavutusi väljaspool kodumaad 1994 3 348…349
8. Kuum, J. Sada kakskümmend viis aastat esimese eestikeelse põllumajandusajakirja ilmuma hakkamisest 1994 4 464…466
9. Oll, Ü. Maareform ja Theodor Pool. 2. Maaseaduse teine ja kolmas lugemine ning vastuvõtmine 1995 1 89…107
10. Oll, Ü., Kaljuvere, A. Sada aastat karjakontrolli sünnist 1995 2 214…216
11. Laas, E. Seitsekümmend viis aastat metsanduslikku kõrgharidust Eestis 1995 3 332…343
12. Annuk, K. Tartu Ülikooli ja Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonna lõpetajad aastatel 1940…1951 1995 3 344…350
13. Kuum, J. Tartu Eesti Põllumeeste Selts – 125 1995 3 351…353
14. Kuum, J. Sada kakskümmend viis aastat põllumajanduslikku ühistegevust Eestis (kuni 1940. aastani) 1995 4 472…475
15. Kruus, V. Põllumajandusliku kõrghariduse ja teadustöö ajaloost Soomes 1995 4 476…484
16. Ratt, A. Eesti Agronoomide Seltsi tegevusest 1920…1940 1995 4 485…488
17. Annuk, K. Eesti Agronoomide Selts Rootsis (EASR) 1945…1994 1995 4 489…490
18. Lepajõe, J. Põhja-Eesti Põllutöökeskkooli asutamise lugu ja esimesed tööaastad 1996 1 90…94
19. Annuk, K. Pilguheit Voldi põllumeeste konvendi tegevusele 1936. aastal 1996 2 182…183
20. Mölder, O. Kahe mehe kõrvuti ja lahus astutud teed. Hans Johani ja Villem Männik 1996 2 184…186
21. Kuum, J. Talurahva õpetaja 1996 2 187…191
22. Oll, Ü. Huvitav avastus 1996 3 296…299
23. Kuum, J. Eesti Põllumeeste Keskselts 1996 3 300…301
24. Oll, Ü., Rihma, E. Tartu Eesti Põllumeeste Selts ja “Põllutööleht” (1907…1918) 1996 4 400…403
25. Priilinn, O. Põllumajandusteaduste nõukogu tööst teaduskraadide kaitsmisel ja omistamisel aastail 1970…1976 1997 1 100…109
26. Lokk, E. Karjakontrolli aastaraamatud 1998 1 68…71
27. Karelson, M. Eesti Vabariigi agraarpoliitika 1918…1940. Riigi välispoliitiline tunnustamine ja kaitse agraarpoliitika eeldusena 1999 1 60…66
28. Annuk, K. Konstantin Regel – Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna viies õppejõud 2000 3 255…258