Välisautorid

1. Tiilikkala, K. Kartulinematoodi Globodera rostochiensis integreeritud tõrje Soomes 1998 1 59…67
2. Pileckas, V., Urbažys, A., Kutra, J. Leedu tehnoloogia pullisperma kogumiseks ja sügavkülmutamiseks 1999 4 292…300
3. Klimas, R., Klimienè, A. Leedus kasvatavate sigade lihavuse fenotüüpiline hindamine 2000 2 176…181
4. Jereažianas, A., Triukas, K. Toxy-Nil Plus Dry efektiivsus nuumsigade ratsioonis 2000 3 249…254