1994 * V * 2

SISUKORD

Ü. Oll. Põllumajanduslikud katseasutused ja kõrgkool ajaloolises ja kaasaegses asetuses ... 139
T. Vain. Põllumajanduslikud katsejaamad kaasaegses asetuses ... 145

TEADUSTÖÖD
M. Järvan. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus nende bioloogilistest iseärasustest ja kasvutingimustest ... 149
R. Kalmet, S. Kartau. Mõnede raskemetallide (Cu, Mo, Mn, Co) ja boori mõju söödakultuuride proteiinisisaldusele ja selle aminohappelisele koostisele ... 170
K. Annuk. Põldtimuti vanuseline saagidünaamika ... 180
E. Must. Talu piimajahutusviiside uurimine ... 190
A. Lember. Emiste proteiinitarbest reproduktsioonitsükli jooksul. 1. Tiinusaegse ratsiooni proteiinisisalduse mõju emiste reproduktsioonijõudlusele ... 198

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
E. Järvesoo.
Euroopa agronoomkonna kujunemisest enne Eesti iseseisvumist ... 210
J. Kuum. Sookultuur XIX sajandil Eestis ... 216

RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS
Söödad - K. Annuk ... 220
Väärtuslik aiandusraamat - J. Kuum ... 221

REFERAADID 224

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 231
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed ... 239

JUUBELID 240

MÄLESTUSPÄEVAD 244