1995 * VI * 3

SISUKORD

O. Saveli. Lühiülevaade Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi viimaste aastate tegevusest ... 243
M. Karelson. Lehekülgi APS-i ajaloost ... 248

TEADUSTÖÖD
M. Järvan. Köögiviljade nitraatidesisalduse sõltuvus väetamisest ... 257
K. Kalamees, Ü. Oll. Sööda ning selle energia ja proteiini väärindamisest eesti maatõugu lehmade poolt ... 278
R. Kask. Eesti muldade granulomeetriline koostis ja selle kujunemine ... 292
H. Kiiman, H. Teetsov. Masinlüpsil tehtavad vead ja nende analüüs ... 320

PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST
E. Laas. Seitsekümmend viis aastat metsanduslikku kõrgharidust Eestis ... 332
K. Annuk. Tartu Ülikooli ja Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonna lõpetajad aastatel 1940...1951 ... 344
J. Kuum. Tartu Eesti Põllumeeste Selts – 125 ... 351

REFERAADID 354

KROONIKA
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 363
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi auliikmeid ... 364
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uusi liikmeid ... 366

JUUBELID 366

MÄLESTUSPÄEVAD 372