Agraarteadus 2007

AGRAARTEADUS
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE


Väljaandja: Akadeemiline Põllumajanduse Selts
Peatoimetaja: Aleksander Lember (1) / Maarika Alaru (2)
Keeletoimetaja: Sirli Lember (1) / Sirje Toomla (2)
Tehniline toimetaja: Irje Leontjeva
Aadress: 51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
e-post: maarika.alaru@emu.ee
www: https://aps.emu.ee/

 Agraarteaduses avaldatud teaduspublikatsioonid on retsenseeritud

Published by:

Academic Agricultural Society

Editor in Chief: Aleksander Lember (1) / Maarika Alaru (2)
Technical Editor: Sirli Lember (1) / Sirje Toomla (2)
Address:

51014 Tartu, Kreutzwaldi 1,
Estonian University of Life Sciences
Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences

e-mail:

maarika.alaru@emu.ee

www:

https://aps.emu.ee/


Toimetuskolleegium:
Editorial Board:

Sveinn Adalsteinsson

Agricultural University of Iceland

Ants Bender

Jõgeva Plant Breeding Institute

Erling Burstedt

Swedish University of Agricultural Sciences

Matti Esala

MTT Agrifood Research Finland

Csaba Jansik

MTT Agrifood Research Finland

Aleksandrs Jemeljanovs

Latvia University of Agriculture

Olav Kärt

Estonian University of Life Sciences

Pirjo Peltonen-Sainio

MTT Agrifood Research Finland

Jan Philipsson

Swedish University of Life Sciences

Vidmantas Pileckas

Lithuanian Veterinary Academy

Jaan Praks

Estonian University of Life Sciences

Baiba Rivza

Latvia University of Agriculture

Andrzej Sadowski

Warsaw Agricultural University

Mart Sõrg

Tartu University

Rein Viiralt

Estonian University of Life Sciences

Abstracted/indexed:

CAB International (UK) databases, AGRIS, DOAJ

ISSN 1024-0845