Mõttevahetus

1. Annuk, K. Mõtteid teadustöö tulemuste juurutamisest 1990 2 235…240
2. Lepajõe, J. Põllumajanduse instruktor kahekümnendatel aastatel 1991 1 83…86
3. Turbas, E. Loogikast ja mõtteselgusest trükistes 1991 2 191…198
4. Aamissepp, I., Kruus, V. Toiduteravili esiplaanile, aga mis jääb loomale 1991 4 411…416
5. Kuum, J. Eesti -vere-lõpulistest külanimedest 1992 1/2 85…88
6. Järvesoo, E. Eesti esimesed põllutöökursused 1992 4 319…326
7. Priilinn, O. Taimesordi sünnist ja saagi geneetilisest programmeerimisest 1993 1 70…76
8. Kuum, J. Täpsustusi maaparanduse ajaloo kohta. Drenaaaž möödaniku Eestis. 1993 2 178…182
9. Juske, A., Sepp, M. Piki- ja põikdrenaaaži ajaloost 1993 2 182…184
10. Karelson, M. Riigimõisad Eesti esimeses ja riigimajandid Eesti teises vabariigis 1993 2 184…190
11. Priilinn, O. Destabiliseeriva valiku kontseptsioonist ja selle autorist 1993 4 408…412
12. Teinberg, R. Põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine 1995 1 85…88
13. Priilinn, O. Põllumajandustaimede geneetiliste ressursside säilitamisest ja kasutamisest 1995 2 209…213
14. Kask, K. Põllumajandustaimede geneetiliste varamute säilitamisest 1996 2 192…194
15. Kuum, J. Kasoraan jahukastete tõrjeks 1997 4 359…360