1994 * V * 1

SISUKORD

M. Karelson.
  Sada aastat akadeemik Alexander Theodor von Middendorffi surmast ... 4
TEADUSTÖÖD  
V. Jaagus.  
   Tomati sordiaretus Jõgeva Sordiaretuse Instituudis ... 11
T. Valgus.  
   Väetise efektiivsuse dünaamika ja tagatus leetunud liivsavimullal paiknevas külvikorras ... 36
R. Lillak.  
   Rohukamarate botaanilise koostise, fütomassi ja saagi kvaliteedi kujunemine olenevalt niitereziimist ja vihmutamisest II. Roog-aruheina kvalitatiivsed iseärasused ... 45
O. Kärt.
   Mittestruktuursete süsivesikute ja rasvade mõju söötade lõhustuvusele vatsas .. 72
O. Saveli, E. Orgmets.  
   Uus piimalehmade välimiku lineaarse hindamise süsteem ... 83
PÕLLUMAJANDUSE AJALOOST  
J. Kuum.  
   Maaparanduse juhtimine Eestis 1921...1940. a. ... 96
J. Pullerits.  
   Mõisate juustukodadest võiekspordini ja piimasaaduste väljaveo kontrollist 99
RAAMATUTE RETSENSIOONID, UUDIS- JA UNUSTAMATA KIRJANDUS  
   Kaks uustrükki - Ü. Oll ... 104
REFERAADID 109  
KONVERENTSID JA SEMINARID 116  
KROONIKA  
   Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tegevusest ... 117
   Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uued liikmed ... 119
JUUBELID 120  
MÄLESTUSPÄEVAD 130  

AKADEEMIK ALEXANDER THEODOR VON MIDDENDORFFF

Loodusteadlane (zooloog, biogeograaf), uurimisreisija, põllumajandusteadlane, Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi president (1862...1882)