2019 * XXX * Erinumber 1

SISU

OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/contents/2019_si1_sisukord.pdf

KROONIKA

Alo Tänavots, Aret Vooremäe, Marko Kass
Hea lugeja
1–2
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_tanavots.pdf

Erki Tammiksaar, Aret Vooremäe
Sada aastat eestikeelset põllumajandusalast kõrgharidust
3–5
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_tammiksaar.pdf

Jaan Kuht
Eestikeelsete agronoomiliste teadmiste tekkimine ja kulg Tartu Ülikoolis kuni 1944. aastani
6–12
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_kuht.pdf

Alar Astover, Raimo Kõlli
Mullateaduse õppetooli 100 aastat
13–25
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_astover.pdf

Marika Mänd, Luule Metspalu, Anne Luik
 Taime tervisega seotud õppest emakeelses ülikoolis
26–29
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_mand.pdf

Helgi Kaldmäe
Söötmisalasest teaduslikust uurimistööst söötmisosakonnas
30–36
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_kaldmae.pdf

Katrin Laikoja, Ivi Jõudu, Tauno Mahla
Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppe- ja teadusvaldkond Eesti Maaülikoolis
37–42
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_laikoja.pdf

Mati Roasto
Toiduhügieeni ja rahvatervise õppe- ja teadusvaldkond
43–45
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_roasto.pdf

Riho Gross
Kalakasvatuse õpetamise ajaloost Eesti ülikoolides
46–47
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_gross.pdf

Jüri Olt
100 aastat põllutöömasinate alasest kõrgkoolitusest Eestis
48–57
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_olt.pdf

Reet Põldaru, Ülle Roosmaa
Maamajanduse ökonoomika õppetooli kujunemislugu majandushariduse andjana
58–69
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_poldaru.pdf

Anne Lüpsik
Põllumajanduslik kõrgharidus 1951–2019
70–98
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_lupsik1.pdf

Anne Lüpsik
Meenutusi kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamisest kaugõppes
99–105
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_lupsik2.pdf

Jaan Mägi
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Põllumajanduse teaduskond
106–107
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_magi.pdf

Marko Kass
Ligemale sada aastat hiljem
108
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_kass.pdf

Henn Sarv
Andmeid ja nimestikke Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonnast 1919.–1939. a lõpuni
109–118
OTSELINK
https://agrt.emu.ee/pdf/chronicle/2019_si1_sarv.pdf

 

Creative Commons License